Policija veic Alisas Dmitrijevas, 17 gadi, slepkavības izmeklēšanu

editorial image

NORFOLK Police have issued the following appeal in Latvian, Lithuanian and Russian in the hope of discovering what happened to murdered Wisbech teenager Alisa Dmitrijeva.

Police are investigating the murder of ALISA DMITRIJEVA, 17.

Multi-lingual poster in Alisa Dmitrijeva murder investigation.

Multi-lingual poster in Alisa Dmitrijeva murder investigation.

Alisa, originally from Latvia, was last seen in King’s Lynn on 31 August 2011.

Her body was found in woodland at Anmer, near King’s Lynn, on 1 January 2012.

She had been reported missing from her home in Wisbech on 6 September 2011.

• Did you know Alisa or do you know where Alisa was or who she was with between 30 August and 6 September?

• Do you have any information or know anything about her disappearance or her death?

Speak to police confidentially by calling 101.

Interpreters are available.

Latvian

Policija veic ALISAS DMITRIJEVAS, 17 gadi, slepkavības izmeklēšanu.

Par Alisas, kas nāk no Latvijas, pazušanu no viņas mājām Visbīčā tika ziņots 2011. gada 6. septembrī.

Viņas mirstīgās atliekas tika atrastas mežā Anmerā, netālu no King’s Lynn, 2012. gada 1. janvārī.

• Vai pazināt Alisu vai arī zinājāt, kur Alisa atrodas, vai, ar ko viņa bija kopā laika posmā starp 30. augustu un 6. septembri?

• Vai Jums ir jebkāda informācija par viņas pazušanu vai viņas nāvi?

Informējiet par to policiju konfidenciāli. zvanot pa tel. 101.

Ir pieejami tulki.

Lithuanian

Policija atlieka ALISOS DMITRIJEVOS, 17 metų amžiaus, žmogžudystės tyrimą.

Alisa yra kilusi iš Latvijos, apie jos dingimą iš namų Wisbech’e buvo pranešta 2011 m. rugsėjo 6 d.

Jos kūnas buvo rastas Anmero miške, netoli King’s Lynn, 2012 m. sausio 1 d.

• Ar pažinojote Alisą, ar žinote Alisos buvimo vietą, ar su kuo ji buvo nuo rugpjūčio 30 iki rugsėjo 6 dienos?

• Ar turite bet kokios informacijos apie jos dingimą ar jos mirtį?

Pasikalbėkite su policija konfidencialiai telefonu 101.

Teikiamos vertėjų žodžiu paslaugos.

• Please note that the Russian translation was unable to be reproduced but can be seen in the poster.